ESP

Què és la bustiada intel·ligent? Els seus Beneficis

El busseig intel·ligent es basa en la distribució de material publicitari o informatiu a través de bústies de correu. Utilitzar tecnologies o estratègies avançades per optimitzar l'eficàcia d'aquesta pràctica. Implica l‟ús d‟anàlisi de dades, segmentació d‟audiència, personalització de contingut, o fins i tot la implementació de tecnologies com la realitat augmentada o codis QR per millorar la interactivitat del material distribuït. En essència, una forma més sofisticada i estratègica de dur a terme campanyes de bustiada. Tot això mesurant de manera constant l'estat i els resultats de la Campanya mentre es desenvolupa.


La bústia intel·ligent a Barcelona amb geolocalització

L'eina de Geomarketing basada en el registre del Cadastre s'utilitza i és tan senzill com delimitar una zona per obtenir el nombre d'habitatges. Cada repartidor de la nostra plantilla porta un terminal amb una aplicació mòbil que li permet introduir totes les incidències de la distribució com són: els portals buzonejats, els que no podem accedir perquè no obren o està prohibit bustiar, les cistelles comunitàries; també pot fer una fotografia de les bústies amb 'la seva publicitat'.


Tota la informació enviada pels terminals dels repartidors és enviada via GPS fins als ordinadors de la Central de Bustiada Directa, on automàticament es generen els informes de cada client, indicant-se totes les incidències recollides durant la distribució; alhora es genera la Geolocalització de les incidències i es mostra en un pla digital.


Avantatges d'una bona bustiada intel·ligent

- Optimització de l'enviament

- Segmentació de l'enviament de la bústia

- Trucada en acció mitjançant la gran visibilitat

- Combinem el sistema en línia amb l'Off line

- Arribada directa i segura al client final

- Buzoneu Directe aporta aquest tipus de solucions estratègiques i avançades per a uns resultats efectius i òptims.


Què és la bustiada intel·ligent? Els seus Beneficis


+ Tornar


Avis Legal   Politica de Cookies

Disseny